رمان ایرانی

سمک عیار 1 (2 جلدی)

سمک عیار یکی از کهن‌ترین نمونه‌های داستان‌پردازی در ادب پارسی است. شیوه نگارش داستان چندان دلپذیر و خواندنی است که همانندی بر آن در ادبیات فارسی نمی‌توان یافت.

9789646494329
۱۳۹۰
۷۶۰ صفحه
۹۲۶ مشاهده
۱ نقل قول
دیگر رمان‌های فرامرز بن خداداد بن عبدالله‌الکاتب
سمک عیار 2 (6 جلدی)
سمک عیار 2 (6 جلدی)
سمک عیار 2 (2 جلدی)
سمک عیار 2 (2 جلدی) سمک عیار یکی از کهن‌ترین نمونه‌های داستان‌پردازی در ادب پارسی است. شیوه نگارش داستان چندان دلپذیر و خواندنی است که همانندی بر آن در ادبیات فارسی نمی‌توان یافت.
سمک عیار 3 (6 جلدی)
سمک عیار 3 (6 جلدی)
سمک عیار 4 (6 جلدی)
سمک عیار 4 (6 جلدی)
مشاهده تمام رمان های فرامرز بن خداداد بن عبدالله‌الکاتب
مجموعه‌ها