رمان خارجی

شکسپیر و شرکا

ممکن است ناپدید شوم بدون اینکه مال و منالی از خود باقی گذارم و فقط چند جفت جوراب کهنه و نامه‌های عاشقانه. و پنجره‌های رو به نوتردامم را برای همه‌ی شما می‌گذارم تا لذتش را ببرید، و مغازه ی خنزر پنزری عزیز‌تر از جانم را که شعارش این است:«با غریبه‌ها نامهربان نباشید. مبادا فرشتگانی باشند در لباس مبدل.» ممکن است بدون برجا گذاشتن نشانی‌ای از خودم ناپدید شوم. اما همین‌قدر بدانید که ممکن است در سرگردانی‌ام به دور دنیا همچنان مشغول راه رفتن در میان شما باشم.

مرکز
9789643056063
۱۳۹۴
۳۷۲ صفحه
۵۹۱ مشاهده
۵ نقل قول