رمان خارجی

ماه و 6 پشیز

(The moon and six pence)

ماه و شش پش?ز " داستان نوع بشر است . حکا?ت انسان ها?? است که خودشان و هدفشان را شناخته اند و راه دست?اب? به آرزوها?شان را انتخاب کرده اند . انسان ها?? که مثل پ?چ? مربع شکل در دا?ره زندگ? هستند و با ا?ن حال آن طور که م? خواهند زندگ? م? کنند و ه?چ کدام از ناسازگار? ها? روزگار مانع از لذت بردن آن ها از زندگ? نم? شود چراکه عصاره حق?ق? زندگ? را کشف کرده اند .

اساطیر
9789645960108
۱۳۸۸
۳۶۰ صفحه
۴۱۸ مشاهده
۰ نقل قول
سامرست موام
صفحه نویسنده سامرست موام
۱۰ رمان From Wikipedia: William Somerset Maugham, CH, was an English playwright, novelist and short story writer. He was among the most popular writers of his era, and reputedly, the highest paid author during the 1930s.
See http://en.wikipedia.org/wiki/W._Somer...
دیگر رمان‌های سامرست موام
حاصل عمر
حاصل عمر ویلیام سامرست موآم (1874ـ1965)، نویسنده برجسته انگلیسی، بیش از همه با (لبه تیغ) و (هنر داستان‌نویسی) مشهور است؛ اما این از محبوبیت دیگر آثارش نمی‌کاهد. موآم به زندگی عمیق می‌نگرد و گاه آن را تلخ می‌یابد. نکته‌بینی، نازک‌اندیشی و تصویرسازی‌های دقیق از ویژگی‌های آثار اوست. (حاصل عمر) چنان که از عنوانش پیداست، آیینه‌ای است از تجربیات این نویسنده برجسته انگلیسی در زیستن ...
پشت صحنه
پشت صحنه داستان‌های گردآوری شده در این کتاب بر پایه تجربیات خود موآم، به عنوان یک مامور سازمان ضد اطلاعات استوار شده‌اند و بیرحمی، خشونت، دسیسه و توطئه‌های جاسوسی و در عین حال پوچی و بیهودگی آن را به تصویر می‌کشند.
پیرامون اسارت بشری
پیرامون اسارت بشری
بادبادک
بادبادک بادبادک از وابستگی بیمارگونه سخن می‌گوید، وطن‌فروش در ماجرایی جاسوسی، تلخی جنگ را به تصویر می‌کشد، می‌بل قصه مردی است که روز عروسی‌اش از دست دختری که 6000 مایل را برای رسیدن به او پیموده است می‌گریزد و چندین داستان زیبای دیگر که هر کدام در مکان جغرافیایی متفاوت رخ می‌دهند، خوانننده را لحظه به لحظه با خود همراه می‌کنند ...
مشاهده تمام رمان های سامرست موام
مجموعه‌ها