رمان نوجوان

ترس مرد فرزانه (کتاب دوم) سه‌گانه کوئوت شاه‌کش

(The wise man's fear)

موهای مرد قرمز آتشین بود، درست مثل شعله‌های آتش. چشم هایش سیاه و سرد بود و حالت مردی را داشت که مدت‌ها پیش امید به خوابیدن را رها کرده است. این کتاب شرح اتفاقات زندگی کوئوت را از زبان حود او در روز دوم از مجموعه خاطرات شاه‌کش است. کوئوت اولین گام را در مسیر قهرمان شدن برمی‌دارد و می‌فهمد وقتی مردی در عصر خودش به اسطوره تبدیل می‌شود، زندگی برایش تا چه حد دشوار خواهد بود.

مریم رفیعی
بهنام
9786007132272
۱۳۹۵
۴۴۸ صفحه
۲۳۸۶ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
پاتریک راتفوس
صفحه نویسنده پاتریک راتفوس
۶ رمان It all began when Pat Rothfuss was born to a marvelous set of parents. Throughout his formative years they encouraged him to do his best, gave him good advice, and were no doubt appropriately dismayed when he failed to live up to his full potential.

In high-school Pat was something of a class clown. His hobbies included reading a novel or two a day and giving relationship advice to all his friends despite the fact that he had never ...
دیگر رمان‌های پاتریک راتفوس
ترس مرد فرزانه (کتاب دوم) 3 گانه سرگذشت شاه‌کش (قسمت اول)
ترس مرد فرزانه (کتاب دوم) 3 گانه سرگذشت شاه‌کش (قسمت اول) هر مرد فرزانه‌ای از سه چیز در هراس است: دریای طوفانی، شب بی‌مهتاب و خشم مردان نجیب. نام من کوات است. من شاه‌دختان بسیاری را از گورپشته پادشاهان در خواب رهاندم، شهر تربون را به آتش کشاندم. شبی را در کنار فلورین صبح کردم و عقل و جان به در بردم. در سنی از دانشکده اخراج شدم که به دیگران اجازه ورود داده ...
ترس مرد فرزانه (کتاب دوم) سه‌گانه کوئوت شاه‌کش (جلد دوم)
ترس مرد فرزانه (کتاب دوم) سه‌گانه کوئوت شاه‌کش (جلد دوم) موهای مرد قرمز آتشین بود، درست مثل شعله‌های آتش. چشم‌هایش سیاه و سرد بود و حالت مردی را داشت که مدت‌ها پیش امید به خوابیدن را رها کرده است. این کتاب شرح اتفاقات زندگی کوئوت از زبان خود او در روز دوم از مجموعه خاطرات شاه‌کش است. کوئوت اولین گام را در مسیر قهرمان شدن بر می‌دارد و می‌فهمد وقتی ...
ترس مرد فرزانه 2 (مجموعه 3 گانه سرگذشت شاه‌کش 2)
ترس مرد فرزانه 2 (مجموعه 3 گانه سرگذشت شاه‌کش 2) هر مرد فرزانه‌ای از سه چیز در هراس است: دریای طوفانی، شب بی‌مهتاب و خشم مردان نجیب. نام من کوات است. من شاه‌دختان بسیاری از گورپشته پادشاهان در خواب رهاندم، شهر تربون را به آتش کشاندم. شبی را در کنار فلورین صبح کردم و عقل و جان به دربردم. در سنی از دانشکده اخراج شدم که به دیگران اجازه ورود ...
نام باد 1 (3 گانه کوئت شاه‌کش 1)
نام باد 1 (3 گانه کوئت شاه‌کش 1) بیا فرض کنیم من در مرکز جهان قرار دارم. بیا داستان‌های کسل‌کننده رو بی‌خیال شیم، ظهور و سقوط امپراتوری‌ها، حماسه قهرمان‌ها، نغمه‌های عشق‌های تراژیک. بیا عجله کنیم و به تنها داستانی بپردازیم که اهمیت داره. داستان من. اسم من کوئوته... کوت کیست؟ مهمان‌خانه‌داری که به همراه دستیارش باست در شهری کوچک مهمان‌خانه ویستون را اداره می‌کند، مهمان‌خانه‌ای که مشتری چندانی ندارد ...
مشاهده تمام رمان های پاتریک راتفوس
مجموعه‌ها