رمان ایرانی

کنتس سلما

چه پرجبروت می‌نمود. حضورش چه احساس پروقار و شکوهمندی را به ذهن متبادر می‌کرد. چهره جوان و زیبایش در سی و سه سالگی از پس آن تور سیاه و قامت کشیده و اندام خیز‌رانی‌اش در آن لباس عزای فاخر که می‌شد حدس زد شب قبل از مزون مشهور و گران‌قیمتی در پاریس برای کنتس فرستاده شده است، چه تاثیر سحرکننده‌ای می‌توانست در اطرافیان باقی بگذارد....

معین
9789641651468
۱۳۹۵
۳۱۶ صفحه
۱۱۴۲ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
دیگر رمان‌های فریده گلبو (کردوانی)
آوای مقدس و دختر خیاط
آوای مقدس و دختر خیاط
15 روز در پاریس
15 روز در پاریس رامین ساکت ماند. سکوتش از جنس رضایت بود. رضایتی که در سراسر زندگی کمتر مزه آن را در ذائقه خویش حس کرده بود. اما اگر از جنس رضایت هم نبود، زن آن را تعبیر به رضایت می‌کرد و تغییری در رفتارش حاصل نمی‌شد.
لغزش ساقی
لغزش ساقی او با گفتن هر یک از این جملات کوتاه و بلند یک دور بر گرد خویش می‌چرخید و بقیه هم، مانند جن‌زدگانی افسون شده بی‌اراده در فضای فراخ سالن پذیرایی هم‌چون رقص اشباح جابه‌جا می‌شدند...
توران و تندیس و تن
توران و تندیس و تن
مشاهده تمام رمان های فریده گلبو (کردوانی)
مجموعه‌ها