رمان خارجی

تیغ شمشیر (نخستین قانون) کتاب اول

(The blade itself)

لوگن نه انگشتی، جنگجوی وحشی و بدنام، سرانجام با بداقبالی روبرو می‌شود. در حالی که یک تنه دشمنان زیادی برای خود پدید آورده، چیزی نمانده که به یک جنگجوی مرده تبدیل شود و پشت سرش چیزی به جز ترانه‌های ناخوشایند، دوستان مرده و تعداد زیادی دشمن خوشحال باقی نگذارد. نجیب‌زاده جیزال دن لوتار، افسری است خوش‌قیافه و مجسمه خودخواهی، که در ذهنش چیزی خطرناک‌تر از سر کیسه کردن دوستانش در کارت بازی و رویای برنده شدن در مسابقه شمشیربازی راه نیافته است. ولی جنگی در پیش است و قوانین میدان جنگ در سرزمین سرد شمالی، خونبار و متفاوت با مسابقه شمشیربازی است.

سعید سیمرغ
9786001822568
۱۳۹۶
۸۱۶ صفحه
۸۷۷ مشاهده
۰ نقل قول
جو ابر کرومبی
صفحه نویسنده جو ابر کرومبی
۲ رمان Joe Abercrombie was educated at Lancaster Royal Grammar School and Manchester University, where he studied psychology. He moved into television production before taking up a career as a freelance film editor. During a break between jobs he began writing The Blade Itself in 2002, completing it in 2004. It was published by Gollancz in 2006 and was followed by two other books in The First Law Trilogy, Before They Are Hanged and Last Argument of Kings. He currently lives and ...
دیگر رمان‌های جو ابر کرومبی
پیش از آنکه به دار آویخته شوند (نخستین قانون) کتاب دوم
پیش از آنکه به دار آویخته شوند (نخستین قانون) کتاب دوم فرمانده گلوکتا مشکلی دارد. چطور باید از شهری دفاع کند که دشمن از بیرون آن را محاصره کرده و از درون مملو از خیانت‌کاران است، آن هم زمانی که هم‌پیمانان به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند و فرمانده پیشین شهر هم بدون هیچ ردی ناپدید شده است؟ همین کافی است تا یک شکنجه‌گر را وادار به گریز کند، البته اگر ...
مشاهده تمام رمان های جو ابر کرومبی
مجموعه‌ها