روانشناسی

صورتت را بشور دختر جان

(Girl wash your face)

اگر ريچل هاليس به تو مي گويد صورتت را بشور،بي مطلعي شير آب را باز كن! ريچل مربي اي است كه هر زني به او نياز دارد، از تازه مادرها گرفته تا زناني كه كسب و كاري براي خود دارند. حرف هاي ريچل تركيب جذابي است از توصيه هاي يك مربي اميد بخش و بهترين و شايد بامزه ترين دوست تان .صداقتش آدم را شوكه مي كند و طنزش خودماني است. " صورتت را بشور دختر جان" هديه اي است به هر زني كه مي خواهد رشد كند و با شجاعت تمام زندگي درست و مناسبي داشته باشد. زنان پيشرو اندكي هستند كه به زنان ديگر بگويند "برو و به خواسته هايت برس." ما معمولا هواي ديگران را داريم و به ندرت مربي اردوگاه نظامي مي شويم.ريچل، با محبت اما سفت و سخت، به ما مي گويد زمان آن رسيده كه امور زندگي مان را به دست بگيريم و زندگي ارزشمند و فوق العاده اي داشته باشيم. " صورتت را بشور دختر جان" داروي انرژي زايي است كه شما را وا مي دارد به دنبال روياهايي برويد كه مدت هاست در سر مي پرورانيد. در اولين كتاب غير داستاني ريچل هاليس، خواهيد ديد كه او كم تر سردسته هواداران، و بيش تر مربي زندگي است. اين خواننده با مطالعه اين كتاب ،صرفا چيزهايي از نويسنده الهام نمي گيرد؛ بلكه كتاب را در حالي ميبندد كه به ابزارهاي درست و مناسب براي رسيدن به روياهايش دست يافته است. شوق و ذوق ريچل عملي كردن روياهاست . شما هم اگر جديدترين كتابش را بخوانيد، همين طور طور مي شويد. ريچل جزو افراد نادري است كه مي تواند در يك پاراگراف ، هم شما را بخنداند و هم كاري كند در مورد كل زندگي تان تجديد نظر كنيد.حرف هاي او و اين كتاب، مانند هديه است و ميدانيم عميقا شما را تشويق و دلگرم مي كند.

حسين طيبی
میلکان
2500110164787
۱۳۹۷
۲۰۸ صفحه
۱۴۵۲ مشاهده
۶ نقل قول
نسخه‌های دیگر
دیگر رمان‌های ريچل هاليس
خودت باش دختر
خودت باش دختر تا به حال اين فكر به سرت زده كه آن‌قدرها هم كه بايد خوب نيستي؟ كه به اندازه كافي لاغر نيستي؟ كه مادر بدي هستي؟ آيا اين فكر به سرت زده كه لياقتت همين است كه با تو بدرفتاري شود؟ كه هيچ ارزشي نداري و هرگز به جايي نخواهي رسيد؟ تمامي اين‌ها دروغ است. دروغ‌هايي كه توسط جامعه، رسانه‌ها، خانواده‌هايمان، ...
مشاهده تمام رمان های ريچل هاليس
مجموعه‌ها