نمایش‌نامه و فیلم‌نامه

نجات‌دهنده به دوزخ خود برمی‌گردد

سوشیانت: این‌جا راست و دروغ، دوغ و دوشابه، چیو می‌خوای بفهمی؟ کابوس همین‌جاست. نمی‌بینی؟ من و تو و نرگس و اون نعش بی‌حرمت شده.

نشر ورا
9786008984474
۸۴ صفحه
۶ مشاهده
۰ نقل قول