ادبیات نوجوان

دشنه آدمکش 2 (سریر شیشه‌ای 3 و نیم)

(The assassins blade)

سلینا ساردوثین با نامه‌ای که بین انگشتانش تاب می‌داد، از روی سنگ‌فرش مرمرین دالان ورودی غارمانند دژ آدمکشان پیش می‌رفت و همه‌جا سکوت بود. هنگام عبور از دروازه بزرگ چوب بلوطی دژ، کسی به او خوشامد نگفت؛ جز فراش قلعه که کت خیس از باران سلینا را با خوشامدگویی کوتاهی از تنش بیرون آورد و با دیدن لبخند شرارت‌بار بر لبش ترجیح داد چیز دیگری نگوید.

9786222190156
۲۴۴ صفحه
۳۳ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
سارا ماس ۱۷ رمان Sarah J. Maas is the New York Times and USA Today bestselling author of the Throne of Glass series (Queen of Shadows, Book 4, will be out in September 2015), as well as the A Court of Thorns and Roses series (out 5/5/15).

Sarah lives in Bucks County, PA, and over the years, she has developed an unhealthy appreciation for Disney movies and bad pop music. She adores fairy tales and ballet, drinks too much tea, and watches an ...
دیگر رمان‌های سارا ماس
دشنه آدمکش 1 (سریر شیشه‌ای 3 و نیم)
دشنه آدمکش 1 (سریر شیشه‌ای 3 و نیم) سلینا ساردوثین نشسته در اتاق مشاوران دژ آدمکشان به صندلی تکیه داد و گفت: «ساعت چهار صبحه...» بعد زیر میز دامن لباس حریرش را مرتب کرد و ادامه داد: «به نفع‌تونه موضوع خیلی مهم باشه.» مرد جوانی از سمت دیگر میز بر سرش داد زد: «اگر تمام شب رو کتاب نمی‌خوندی، حالا این‌قدر خسته و کوفته نبودی.» سلینا بی‌توجه به ...
اریکه شیشه‌ای 1 (کتاب اول) مجموعه تاج و تخت شیشه‌ای
اریکه شیشه‌ای 1 (کتاب اول) مجموعه تاج و تخت شیشه‌ای سلنا ساردوثین، قاتل هجده ساله را پس از پایان یک سال تحمل رنجِ مرگبار در معادن نمک اندوویر به خاطر جرم‌هایش، به زور نزد ولیعهد می‌برند. شاهزاده دوریان آزادی‌اش را به یک شرط به او می‌دهد: باید در مسابقه‌ای برای استخدام آدمکش سلطنتی، مبارزِ شاهزاده شود. رقبایش مردان دزد، آدمکش‌ها و جنگجویانی از سراسر امپراطوری هستند، که هر یک توسط یکی ...
وارث آتش 2 (سریر شیشه‌ای 3)
وارث آتش 2 (سریر شیشه‌ای 3) -
درباری از مه و خشم 1 (مجموعه درباری از خار و رز 2)
درباری از مه و خشم 1 (مجموعه درباری از خار و رز 2) او پس از نجات معشوقه‌اش تاملین از دست ملکه شریر پریان، در حالی که از قدرت‌های فایی بزرگ برخوردار شده‌ به اسپرینگ کورت باز می‌گردد. اما نمی‌توان کارهای وحشتناکی که برای نجات جان مردم تاملین انجام داد و همچنین معامله‌ای که با ریسند، برد بزرگ نایت کورت ترسناک کرد را به‌ دست فراموشی بسپارد. با اینکه فیرا بیش‌تر درگیر شبکه ...
مشاهده تمام رمان های سارا ماس
مجموعه‌ها