بیوگرافی

آدری هپبورن (1 روح زیبا)

(Audrey Hepburn an elegant spirit)

این داستان دختری کوچک به همراه مادری قدرتمند است که ارزش های سخت کوشی و صداقت را به او آموخت. داستان دختری کوچک است که وقتی شش ساله بود، پدرش خانه را ترک کرد. داستان کودکی است که در طول جنگ جهانی دوم با غذای کم و بدون پول بزرگ شد و بقیه عمرش آن وضع را فراموش نکرد. داستان زن جوانی است که به واسطه ی سخت کوشی های فراوان و اقبال بسیار خوب کشف شد و با بهترین بازیگران، نویسندگان و کارگردانان احاطه شد و به خاطر استعداد و بصیرت آنها به موفقیت رسید. داستان بازیگری است که صبح زود، معمولا بین چهار تا پنج، پا می شد و سخت تر از دیگران کار می کرد تا کاستی هایش را جبران کند.

آیدا کریمی
میلکان
9786226573887
۳۱۲ صفحه
۹ مشاهده
۰ نقل قول