۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
NARGESGOL
‫۱۰ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۰۳:۱۵
Leili Nour Shams
‫۱۰ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۰۴:۵۲
Faeze
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۹