آن‌ها می‌خواهند ما تنها باشیم، آقای مونترو. چون به ما می‌گویند انزوا تنها راه رسیدن به قداست است. فراموش می‌کنند که وسوسه در انزوا خیلی قوی‌تر می‌شود.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۵۳
kooler
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۲، ساعت ۱۳:۰۲
MahsaSH
‫۸ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۵۸
NARGESGOL
‫۸ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۰۱:۲۶
bilijacks
‫۷ سال و ۱۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۴:۴۱
zahralabbafan
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۲:۳۴
Sunrise
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۴:۱۶