آن‌ها می‌خواهند ما تنها باشیم، آقای مونترو. چون به ما می‌گویند انزوا تنها راه رسیدن به قداست است. فراموش می‌کنند که وسوسه در انزوا خیلی قوی‌تر می‌شود.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۰ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۵۳
kooler
‫۱۰ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۲، ساعت ۱۳:۰۲
MahsaSH
‫۱۰ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۵۸
NARGESGOL
‫۱۰ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۰۱:۲۶
bilijacks
‫۱۰ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۴:۴۱
zahralabbafan
‫۸ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۲:۳۴
Sunrise
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۴:۱۶