۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Leili Nour Shams
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۵۹
NARGESGOL
‫۶ سال قبل، سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۳:۳۷
challenger149
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۳:۲۵
notation69
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۵۷
Mahkame
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۰