معصوم بودن دو احساس متضاد به تو می‌دهد ،گاه احساس پوچی و ناتوانی می‌کنی ،درست مثل خرگوش تنها در میان یک عالم گرگ،اما گاهی هم احساس می‌کنی با همه ی تفاوت‌ها چقدر خوب که پاک مانده ای و بعد از خودت راضی می‌شوی که به زیبایی جهان افزوده ای.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۰ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۰۹:۲۵
Leili Nour Shams
‫۱۰ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۰۴:۵۱
narges1865
‫۹ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۱۲:۵۱
Faeze
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۹