یاد پدر افتادم که می‌گفت: نه با کسی بحث کن ، نه از کسی انتقاد کن. هرکی هرچی گفت بگو حق با شماست و خودت را خلاص کن. آدم‌ها عقیده ات را که می‌پرسند ،نظرت را نمی‌خواهند. می‌خواهند با عقیده ی خودشان موافقت کنی. بحث کردن با آدم‌ها بی فایده است.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۴۲
pyryayy
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۲۲:۲۷
narges1865
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۲:۱۸
D Sez
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۲:۴۰
zahralabbafan
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۱۰
docharane
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۱۴
ADIB
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۰