یاد پدر افتادم که می‌گفت: نه با کسی بحث کن ، نه از کسی انتقاد کن. هرکی هرچی گفت بگو حق با شماست و خودت را خلاص کن. آدم‌ها عقیده ات را که می‌پرسند ،نظرت را نمی‌خواهند. می‌خواهند با عقیده ی خودشان موافقت کنی. بحث کردن با آدم‌ها بی فایده است.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۱۲
pyryayy
‫۸ سال قبل، چهار شنبه ۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۵۷
narges1865
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۱۰:۴۸
D Sez
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۱۱:۱۰
zahralabbafan
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۴۰
docharane
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۴۴
ADIB
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۰