یاد پدر افتادم که می‌گفت: نه با کسی بحث کن ، نه از کسی انتقاد کن. هرکی هرچی گفت بگو حق با شماست و خودت را خلاص کن. آدم‌ها عقیده ات را که می‌پرسند ،نظرت را نمی‌خواهند. می‌خواهند با عقیده ی خودشان موافقت کنی. بحث کردن با آدم‌ها بی فایده است.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۴۲
pyryayy
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۲۲:۲۷
narges1865
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۲:۱۸
D Sez
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۲:۴۰
zahralabbafan
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۱۰
docharane
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۱۴
ADIB
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۰