۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
NARGESGOL
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۲۰:۴۲
pyryayy
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۲۲:۲۱