اعتماد طلاست؛ مفت نمیشه خریدش. با این حال عین هندونه می‌مونه ،
حتی وقتی خریدیش نمی‌تونی خاطر جمع باشی که تو دلش قرمزه
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
madam.zapileh
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۱۳
vahidmasiha
‫۵ سال قبل، چهار شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۰۳:۴۵
D Sez
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳، ساعت ۱۵:۴۲
Dehqanian
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۱۲:۵۳
zahralabbafan
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۰۱
hedgehog
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۲۸