اعتماد طلاست؛ مفت نمیشه خریدش. با این حال عین هندونه می‌مونه ،
حتی وقتی خریدیش نمی‌تونی خاطر جمع باشی که تو دلش قرمزه
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
madam.zapileh
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۱۳
vahidmasiha
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۰۳:۴۵
D Sez
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳، ساعت ۱۵:۴۲
Dehqanian
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۱۲:۵۳
zahralabbafan
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۰۱
hedgehog
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۲۸