در زندگی هرکس یک جا هست که از آن بازگشتی در کار نیست. در موارد نادری نقطه ای است که نمیتوان از آن پیشتر رفت.
(همان وقت که عقربه‌های ساعت در درون روحت از حرکت باز می‌ایستد)
وقتی به این نقطه برسیم، تنها کاری که میتوانیم بکنیم این است
که این نکته را در آرامش بپذیریم.
دلیل بقای ما همین است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Parviz
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۳