میدانم… انسان موجودی ست که خیلی زود راه گم میکند. این حقیقت هولناکی است که دیر میفهمیم، هیچ موجودی به قدر انسان راه گم نمیکند… انسان موجودی ست بی هیچ راه که سرانجام برای آنکه گم نشود دروازه‌ها را به روی خودش میبندد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۸ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۵۹
Faeze
‫۷ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۶
Siamandm
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۲۹