یک بار باید عاشقِ دیگری شد!
اما یک بار نباید زندگی کرد و زندگی را نباید یک قطعه ی کامل غیرقابل تقسیم به اجزاء فرض کرد: یک گلدان. یک کوزه. یک کاسه…
نه. . زندگی به اجزای بیشماری قابل تقسیم است که هر جزء به تنهایی زندگی ست. هر واحد کوچک زندگی، زندگی ست. و کلِ زندگی باز هم زندگی.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۹ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۰۸:۵۲
Elham
‫۹ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۳۷