در آب بودند، به خشکی افتادگی را نمیدانستند. یا در خشکی بودند، به آب افتادگی را بلد نبودند. چه فرقی میکن؟ آنها متعلق به این حال و هوا نبودند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۲۲
Elham
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۰۷