- عسل! برایت یک عاشقانه ی آرام ساخته ام: یک انشای ساده ی مدرسه ای. خسته نیستی که بشنوی؟
- خسته ام؛ اما چرا نمیشود یک عاشقانه ی آرام را وقتِ خستگی شنید؟
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۲۱
Elham
‫۴ سال قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۰۷
dokhtar_sheytoon
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۳