هریک از ما در خانه کتابخانه‌ی آراسته‌ای داشتیم که از کتاب‌های رهایی بافته شکل گرفته و هریک از ما این کتاب‌ها را به امید خوش تغییر در زندگی خوانده‌ایم.
/ از ترجمه‌ی احسان لامع
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۱۸:۵۱
Sara.ka
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۲۲:۲۱
shamloom
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۷
Parviz
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۴