هریک از ما در خانه کتابخانه‌ی آراسته‌ای داشتیم که از کتاب‌های رهایی بافته شکل گرفته و هریک از ما این کتاب‌ها را به امید خوش تغییر در زندگی خوانده‌ایم.
/ از ترجمه‌ی احسان لامع
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۰۷:۲۱
Sara.ka
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۱۰:۵۱
shamloom
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۷
Parviz
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۴