آه، من چقدر ترجیح میدادم که او خشمناک میگردید، از خود دفاع میکرد و مرا ناسزا میگفت. او هیچ نکرد، این وظیفه را به عهده ی خودم گذاشت.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۰۰
nasstar
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۶ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۶:۱۱
كتابخانه گوگولي
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۱۹