انتظار طولانی آموزنده است. اما ممکن نیز هست که شخص منتظر را بر آن دارد که صحنه استقبال از طرف را چنان به تفصیل در خیال بپروراند که هرگونه اثر خوشایند دیدار بی‌خبر را خنثی کند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۳۵
Elham
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۲۲