بیشتر مردم زندگی نمی‌کنند ، فقط باهم مسابقه دو گذاشته اند. می‌خواهند به هدفی در افق دوردست برسند ولی در گرماگرم رفتن آنقدر نفس شان بند می‌آید و نفس نفس می‌زنند که چشم شان زیبایی‌ها و آرامش سرزمینی را که از آن می‌گذرند نمی‌بینند و بعد یک وقت چشم شان به خودشان می‌افتد و می‌بینند پیر و فرسوده هستند و دیگر فرقی برایشان نمی‌کند به هدف شان رسیده اند یا نرسیده اند.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۸ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۲۲
Ali
‫۸ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۰۵
zahralabbafan
‫۸ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۵۴
Elham
‫۸ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۱۱
notation69
‫۷ سال قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۵
R_Aliabadi
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۲۴