اشراف _ بله، آنها میتوانند مثل خرگوش بچه پس بیندازند، انتظارش هم هست، اما آنها پولش را دارند. فقیر فقرا هم میتوانند بچه بیاورند و نصفشان بمیرند، این هم خلاف انتظار ما نیست. اما آدمهایی مثل ما میانه حال، ماها باید حساب بچه هامان را داشته باشیم تا بتوانیم ازشان مراقبت کنیم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۰۶
Elham
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۲۶
Faeze
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۴۸