اشراف _ بله، آنها میتوانند مثل خرگوش بچه پس بیندازند، انتظارش هم هست، اما آنها پولش را دارند. فقیر فقرا هم میتوانند بچه بیاورند و نصفشان بمیرند، این هم خلاف انتظار ما نیست. اما آدمهایی مثل ما میانه حال، ماها باید حساب بچه هامان را داشته باشیم تا بتوانیم ازشان مراقبت کنیم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۳۶
Elham
‫۵ سال قبل، سه شنبه ۹ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۵۶
Faeze
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۱۸