ادوارد دیکنسون وقتی دفترچه‌های حسابرسی اش را می‌بندد و قبل از خواب، دفتر ثبت معنوی روحش را باز می‌کند، فقط یک صفحهٔ سفید می‌بیند: هیچ مطلبی وارد نشده، هیچ مطلبی خارج نشده است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۱۴
Novler
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۲۳