ادوارد دیکنسون وقتی دفترچه‌های حسابرسی اش را می‌بندد و قبل از خواب، دفتر ثبت معنوی روحش را باز می‌کند، فقط یک صفحهٔ سفید می‌بیند: هیچ مطلبی وارد نشده، هیچ مطلبی خارج نشده است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ سال و ۱۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۴۴
Novler
‫۸ سال و ۱۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۵۳