۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۱۴
Novler
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۲۳