۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۱۴
Novler
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۲۳