هر سال واژه‌های کمتر و کمتر،و دامنه ی آگاهی همیشه کمی کوچک تر. البته همین الآن هم هیچ دلیل یا بهانه ای برای ارتکاب جرم اندیشه وجود ندارد. صرفا یک امر خود انضباطی،مهار واقعیت است. اما در پایان به آن هم نیازی نخواهد بود. زبان که کامل شد انقلاب کامل خواهد شد.
در واقع این اندیشه با تلقی ای که از آن داریم وجود نخواهد داشت. همرنگی یعنی نیندیشیدن؛ بی نیازی از اندیشیدن. همرنگی ناخود آگاهی است.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۲۱
notation69
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۲
Parviz
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۲