۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۱۵
Faeze
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۹
Parviz
‫۹ ماه قبل، شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۳