ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ. ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺨﺖ. ﺍﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ!
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۱۴
sadaf_mz
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۳۸
majidr
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۴ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۲۴
docharane
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۰۰