باد هم نمی‌وزید، اما موهاش روی ابروهاش می‌لغزید. حتا چند پر از موها تا دم چشم هایش هم بود. توی دلم گفتم کی موهات را شانه می‌زند؟ اگر زبانم بند نیامده بود می‌پرسیدم: "کی موهات رو مرتب می‌کند؟"
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۲۲
Elham
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۵۴
notation69
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۸
كتابخانه گوگولي
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۴۹