باد هم نمی‌وزید، اما موهاش روی ابروهاش می‌لغزید. حتا چند پر از موها تا دم چشم هایش هم بود. توی دلم گفتم کی موهات را شانه می‌زند؟ اگر زبانم بند نیامده بود می‌پرسیدم: "کی موهات رو مرتب می‌کند؟"
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال قبل، یک شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۵۲
Elham
‫۴ سال قبل، یک شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۲۴
notation69
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۸
كتابخانه گوگولي
‫۷ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۱۹