هر کس که ساختن "زندان" انفرادی به کله اش زده، آدم جالبی بوده و خوب می‌دانسته با آدم‌ها چطور بازی کند… یعنی درست‌تر آن است که بگویم می‌دانسته آدم بهترین دشمن خودش است… لازم نیست او را کتک بزنند یا زیر شکنجه لت و پارش کنند… بهترین راه این است که خودش را با خودش تنها بگذارند تا خودش، دخل خودش را بیاورد.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۰۳
Ali
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۰۷
Elham
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۴۶
nasstar
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۵۹
zahralabbafan
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۴۲