هر کس که ساختن "زندان" انفرادی به کله اش زده، آدم جالبی بوده و خوب می‌دانسته با آدم‌ها چطور بازی کند… یعنی درست‌تر آن است که بگویم می‌دانسته آدم بهترین دشمن خودش است… لازم نیست او را کتک بزنند یا زیر شکنجه لت و پارش کنند… بهترین راه این است که خودش را با خودش تنها بگذارند تا خودش، دخل خودش را بیاورد.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۳۳
Ali
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۳۷
Elham
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۱۶
nasstar
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۸ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۲۹
zahralabbafan
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۱۲