حکومت هایی که معنی دوست داشتن را نمی‌فهمند ، نفرت انگیزند ، و نفرت انگیز‌ترین چیزی که خداوند خدا رخصت داد تا ابلیس به انسان هدیه کند حکومتی ست که عشق را نمی‌فهمد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۳۵
Mohamadzabie
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۱۰
dokhtar_sheytoon
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۲
Mehrabad
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۵۱