چیزی که نمی‌فهمیدم این بود که مردم تفکر نمی‌کنن، تکرار می‌کنن. تحلیل نمی‌کنن، نشخوار می‌کنن. هضم نمی‌کنن، کپی می‌کنن. اونوقت‌ها یه ذره می‌فهمیدم که برخلاف حرف بقیه، انتخاب بین امکانات در دسترس فرق داره با اینکه خودت برای خودت تفکر کنی. تنها راه درست فکر کردن برای خودت اینه که امکانات جدید خلق کنی، امکان هایی که وجود خارجی ندارن.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۱۵
zahralabbafan
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۱۷
Ali
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۱۵