۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۶ دی ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۲۲
hedgehog
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۱۸
shamloom
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۶