۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۶ دی ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۲۲
hedgehog
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۱۸
shamloom
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۶