حقیقتا که سرنوشت معمولا با ما اینگونه رفتار می‌کند. درست پشت سر ماست، درست در لحظه ای که ما تازه شروع به گله کردن از سرنوشت خود کرده‌ایم، او دستش را برای کمک کردن پشت سر ما گذاشته است و همین برای ما کافیست.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۴۹
Ali
‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۲۹
Elham
‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۴۰