۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۹
hedgehog
‫۷ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۲۵
Elham
‫۷ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۱
zahralabbafan
‫۷ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۵۲
HamedPa
‫۷ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۵
HouriehEbrahimi
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۳۳
R_Aliabadi
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۵۵