بیماری شفا نیافتنی ای که به جان افراد بشر افتاده، این است که تمام شکست‌های ریز و درشت خود را گردن شانس می‌اندازند و البته نقش گاه پررنگ آن را در موفقیت‌های خود، نادیده می‌گیرند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال قبل، شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۳۲
Elham
‫۶ سال قبل، دو شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۵۱
Reyhaneh8
‫۶ ماه قبل، دو شنبه ۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۳۴