آدم‌ها گیجم می‌کنند. دو تا دلیل دارد. دلیل اول آن‌که مردم می‌توانند بدون این‌که حتی یک کلمه برزبان بیاورند؛ حرف‌های زیادی بزنند. دلیل دوم این است که مردم بیش‌تر اوقات موقع حرف زدن از استعاره استفاده می‌کنند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۱۸
violetfield
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۰۱
Mehrdad
‫۳ سال قبل، یک شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۳