۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۵ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۲۴
Elham
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۵ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۲
Ali
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۵ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۳۷
zahralabbafan
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۰۵
dal-noon
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۷