آری ایرانی است و این مراسم ها: سبزی پلو با ماهی شب عید نوروز، هفت سین، شله زرد و سمنو، رشته پلو، آش رشته پشت پا… و هزاران آداب دیگر که در نظر اول جز عادات ناچیز و خرافه‌های پا در هوایی بنظر نمی‌آید ولی در حقیقت همه تابع و مولود شرایط زندگی بخصوص ایرانی است… ای ایرانی!
از داستان زیارت
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۱۱
jhamid93
‫۷ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۰۴
alaie
‫۷ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۹
Elham
‫۷ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۲