۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
notation69
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۲
sepin
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۴۹
Parviz
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۲