۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال قبل، جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۴۹
Ali
‫۴ سال قبل، جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۰۹
violetfield
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۷
Elham
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۵۸