۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۴۹
Ali
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۰۹
violetfield
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۷
Elham
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۵۸