سالها گمان میکرد همه وجود خود را میشناسد و چیزی را از خودش پنهان نکرده است. اما تغییر حال اون نشان میداد که در جایی از وجودش راز بزرگی نهفته است، و او خود، کوچکترین تصوری از این راز بزرگ ندارد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۳۹
Ali
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۰۳
hedgehog
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۰۹