سالها گمان میکرد همه وجود خود را میشناسد و چیزی را از خودش پنهان نکرده است. اما تغییر حال اون نشان میداد که در جایی از وجودش راز بزرگی نهفته است، و او خود، کوچکترین تصوری از این راز بزرگ ندارد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۰۹
Ali
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۳
hedgehog
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۹