ماه، روشنی‌اش را، گرمی اش را، هستی اش را و هویتش را از خورشید می‌گیرد.
و ماه بدون خورشید به سکه ای سیاه می‌ماند که فاقد هویت و ارزش و خاصیت است.
و آن‌ها که مرا به لقب قمر مفتخر ساخته اند، نسبت میان ماه و خورشید را چه خوب فهمیده‌اند.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۲۸
Elham
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۷
violetfield
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۹
zahralabbafan
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۵۰
Skugga
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۱
saeid51
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۸