۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۰
hedgehog
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۵۲
jhamid93
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۴۰
Reyhaneh8
‫۶ ماه قبل، شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۵۱