۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۶ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۲۸
hedgehog
‫۶ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۱۹
Ali
‫۶ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۵۶
Faeze
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۵
Elham
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۱۳