وقتی کسی میمیرد تنها به ظاهر مرده است. در زمان گذشته خیلی هم زنده است بنابراین گریه و زاری در مراسم تشییع جنازه بسیار احمقانه است. تمام لحظات گذشته ، حال و آینده همیشه وجود داشته اند و وجود خواهند داشت. روی کره زمین ما خیال میکنیم لحظات زمان مثل دانه‌های تسبیح پشت سر هم میآیند و وقتی لحظه ای گذشت، دیگر گذشته است اما این طرز تفکر وهمی بیش نیست.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۲۸
Elham
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۱۶
Mehrdad
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۱۶
zahralabbafan
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۴۶
amirnegah
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۰۷